Wybrane pozycje źródłowe:

The Complete Sagas of Icelanders, t. I-V, Reykjavik 2000;

Sturlunga Saga, t. I-II, New York 1970/1974;

Grágás. Law of Early Iceland, t. I-II, Manitoba 2006;

Íslendingabók, Kristni saga. The Book of the Icelanders and the Story of the Conversion Translated by S. Grønlie, London 2006;

The Book of Settlements. Landnamabók. Translated with Introduction and Notes by Hermann Pálsson and Paul Edwards, Manitoba 2006;

Najbardziej przystępnym anglojęzycznym opracowaniem na temat tych i innych średniowiecznych islandzkich źródeł jest praca Jónasa Ktistjanssona Eddas and Sagas: Iceland Medieval Literature, Reykjavik 1988. Na temat historycznej wiarygodności sag zob. W. Gogłoza, Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa.

Wybrane pozycje anglojęzycznej literatury przedmiotu (zgodnie z przyjętym na Islandii zwyczajem islandzkich autorów szereguje się po imionach nie zaś nazwiskach):

Birgir T. Runolfsson Solvason, Ordered Anarchy, State and Rent-Seeking. The Icelandic Commonnwealth 930-1262,rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Ekonomii George Mason University w 1991;

Birgir T. Runolfsson Solvason, Ordered Anarchy: Evolution of the Decentralized Legal Order in the Icelandic Commonwealth, “Icelandic Economic Papers”, 17 (1992);

Birgir T. Runolfsson Solvason, Institutional Evolution in the Icelandic Commonwealth, „Constitutional Political Economy” vol. 4, no. 1, 1993;

J. L. Byock, Dispute Resolution in the Sagas, „Gripa” 6 (1984);

J. L. Byock, Governmantal Order in Early Medieval Iceland, „Viator” 17 (1986);

J. L. Byock, Feud in the Icelandic Saga, Berkeley 1993

J. L. Byock, Viking Age Iceland, London/New York/Toronto 2001;

E. P. Durrenberger, Stratification without a State. The Collapse of the Icelandic Commonwealth, „Ethnos” 3-4 (1988)

E. P. Durrenberger, The Dynamics of Medieval Iceland. Political Economy and Literature, Iowa 1992

Einar Ó. Sveinsson, The Age of Sturlungs; Icelandic Civilization in the Thirteenth Century, “Islandica” 36 (1953)

D. D. Friedman, Private Creation and Enforcement of Law: A Historical Case, “Journal of Legal Studies”, March 1979;

Gunnar Karlsson, Iceland’s 1100 Years. History of a Marginal Society, London 2000 (strony 9-100);

K. Haustrup, Culture and History i Medieval Iceland. An Anthropological Analysis of Structure and Change, Oxford 1985;

Jón Jóhannesseon, Íslendinga Saga. A History of the Icelandic Commonwealth, Manitoba 2006;

R. McTurk (red.), A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, Oxford 2005;

W. I. Miller, Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland, Chicago 1990

Orri Vésteinsson, The Christianization of Iceland. Priests, Power, and Social Change 1000-1300, Oxford 2000;

R. Samson, Goðar. Democrats or Despots?, [w:] From Sagas to Society. Comparative Approaches to Early Iceland, red. Gísli Pálsson, Enfield Lock 1992, s. 167-188

Jón V. Sigurðsson, Chieftains and Power in the Icelandic Commowealth, Odense 1999

Sigurður Nordal, The Historical Element in the Icelandic Family Sagas, „Scripta Islandica” 10 (1959);

Sigurður Nordal, Icelandic Culture, Ithaca 1990;

M. Stein-Wilkeshuis, Laws in Medieval Iceland, „Journal of Medieval History” 12 (1986)

Osobom zainteresowanym historią Islandzkiej Wolnej Wspólnoty sugeruję zapoznanie się w pierwszej kolejności z trzema publikacjami o charakterze ogólnym – G. Karlsson Iceland’s 1100 Years, J. Byock, Viking Age Iceland, R. McTurk (red.), A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture po czym sięgnięcie do znacznie bardziej szczegółowych opracowań naukowych, spośród których za szczególnie godne polecenia uważam książki O. Vésteinssona The Christianization of Iceland i W. I. Millera Bloodtaking and Peacemaking.

W polskiej literaturze przedmiotu praktycznie jedynym opracowaniem prawniczym jest mój artykuł Ustrój polityczny Islandzkiej Wolnej Wspólnoty w latach 930-1262 opublikowany w 2006 roku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym (Tom LVIII, Zeszt 2, s. 9-23). Niemniej jednak po zapoznaniu się ze znacznie szerszym kręgiem źródeł i konsultacjach z islandzkimi specjalistami zmuszony jestem stwierdzić, iż zawiera on szereg błędów i nieścisłości, w związku z czym osoby pozbawione dostępu do zachodnich pozycji powinny raczej sięgnąć do zarysu problematyki opublikowanego na niniejszej stronie, niż wspomnianego artykuły. W najbliższym czasie witryna zostanie zaktualizowana o dodatkowe informacje/materiały.%d blogerów lubi to: