Włodzimierz Gogłoza, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2010/2011 realizował na Wydziale Prawa University of Iceland w Reykjaviku, projekt badawczy Żadnego króla oprócz prawa. Ewolucja islandzkiego systemu prawnego w latach 930-1262, finansowany ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Działanie III – Stypendia Indywidualne). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kultur prawnych świata, policentrycznych systemów prawnych, antropologii prawa, ekonomicznej analizy prawa oraz informatyki prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa do prywatności. Strona domowa – wgogloza.com, kontakt elektroniczny wgogloza@post.pl, lub przez formularz zamieszczony na stronie http://wgogloza.com/kontakt/%d blogerów lubi to: